Nieuws

De ongekende waarde van vastgoed en de pilot Skills in de Stad. Een belangrijk onderwerp waar Staatssecretaris Knops en Rijksbouwmeester Floris Alkemade hun visie op geven in het afscheidsinterview met de Rijksbouwmeester. Rijksvastgoed moet een belangrijke rol gaan spelen in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals uitval van jongeren.

touristen

Net als toeristen hebben dak- en thuislozen in Nederland geen woning. Maar waar we voor de eerste groep massaal hotels uit de grond stampen om ze met open armen te ontvangen, blijft woningbouw voor dak- en thuisloze mensen hopeloos achter. “Waarom kunnen we mensen die na vijf uur op straat zijn niet allemaal toeristen noemen?”

"Erfgoed als Middel." Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld. Een essay* gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan het thema': Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen  en de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed heb ik een bijdrage geleverd.

Frank Koster perspectiefTekst Anka van Voorthuijsen
Foto Arenda Oomen
Een veilige plek om te wonen is naast onderwijs, werk en coaching- cruciaal voor 'uitgevallen' jongeren die hun leven weer op de rit willen krijgen. Voor het Skills in de Stad concept werk ik samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Atelier Rijksbouwmeester. In een interview met het RVB wordt de visie en aanpak uitleged.  'Een leeg gebouw kún je aan de hoogste bieder verkopen.Maar je kunt ook voor maatschappelijk rendement kiezen. Dat levert op de lange duur óók baten op voor de samenleving.'

‘Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed. Conceptontwikelaar en projectleider voor Skills en lid van de Klankbordgroep Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren, Frank Köster trakteert het Platform "Iedereen onder een dak" van het Ministerie van VWS op een verhaal van positiviteit, omdenken en creatieve oplossingen. Lees  iedereenondereendak   Laat je inspireren!  

Overhandiging IO Skills is de stad aan Staatssecretaris KnopsStaatssecr Knops ontvangt 1ste exemplaar Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen.  Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen. Een MKBA die kosten én baten van de Skills aanpak inzichtelijk maakt. De baten vallen bij kwetsbare jongeren met talent en bij publieke en private partijen. 

Recentelijk is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van ‘Skills in de Stad’ met elkaar verder te onderzoeken. Een belangrijk stap. Met de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de pilotgemeenten.

Ondertekening IO Skills in de stad 20 1920 300x200Ondertekening Intentieovereenkomst Skills in de Stad met Staatssecretaris en wethouders Leeuwarden en Maastricht / Foto: Jurgen Huiskens

Kazerne MaastrichtKazerne Maastricht

Skills in de Stad krijgt contouren. In de pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden werken het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeenten en lokale partijen intensief samen om de Skills bouwstenen bij elkaar te brengen. In Maastricht zetten we in op de voormalige Kazerne (KMAR),

Pagina 1 van 2