ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Nieuws

Ontwikkeling je talent in oude Jeugdgevangenis Rotterdam

Skills in de Stad 250Rotterdam heeft met de leegstaande Jeugdgevangenis een unieke locatie in handen. Een aantal bevlogen partijen heeft de krachten gebundeld en wil het gebouw transformeren en een inspirerende toekomst geven. Jongeren, die op achterstand staan kunnen daar hun talenten ontwikkelen.

Rijk en gemeente Maastricht starten pilot Skills in de Stad

Kazerne 300x179In de voormalige Marechaussee  Kazerne (KMar) in Maastricht start in 2022 de landelijke pilot Skills in de Stad. Staatssecretaris Knops, Ministerie BZK, wethouder Jongen, gemeente Maastricht en Joop Petit namens Porthos, hebben daarvoor een Skills Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onderdeel is de verkoop door het Rijk van de KMar locatie aan Porthos.  Voor de vernieuwende Skills aanpak, ontwikkeld door ICS-Advies, is de inzet van deze locatie essentieel.

Nieuwe maatschappelijke functies voor Rijksvastgoed; marktwerking werkt niet.

De ongekende waarde van vastgoed en de pilot Skills in de Stad. Een belangrijk onderwerp waar Staatssecretaris Knops en Rijksbouwmeester Floris Alkemade hun visie op geven in het afscheidsinterview met de Rijksbouwmeester. Rijksvastgoed moet een belangrijke rol gaan spelen in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals uitval van jongeren.

Wat als we daklozen als toeristen zouden zien?

touristen

Net als toeristen hebben dak- en thuislozen in Nederland geen woning. Maar waar we voor de eerste groep massaal hotels uit de grond stampen om ze met open armen te ontvangen, blijft woningbouw voor dak- en thuisloze mensen hopeloos achter. “Waarom kunnen we mensen die na vijf uur op straat zijn niet allemaal toeristen noemen?”

Erfgoed als Middel. Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen

"Erfgoed als Middel." Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld. Een essay* gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan het thema': Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen  en de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed heb ik een bijdrage geleverd.

Jongeren weer perspectief bieden

Frank Koster perspectiefTekst Anka van Voorthuijsen
Foto Arenda Oomen
Een veilige plek om te wonen is naast onderwijs, werk en coaching- cruciaal voor 'uitgevallen' jongeren die hun leven weer op de rit willen krijgen. Voor het Skills in de Stad concept werk ik samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het Atelier Rijksbouwmeester. In een interview met het RVB wordt de visie en aanpak uitleged.  'Een leeg gebouw kún je aan de hoogste bieder verkopen.Maar je kunt ook voor maatschappelijk rendement kiezen. Dat levert op de lange duur óók baten op voor de samenleving.'

VWS en Skills in de Stad: Zo geef je jongeren een dak én een toekomst!

‘Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed. Conceptontwikelaar en projectleider voor Skills en lid van de Klankbordgroep Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren, Frank Köster trakteert het Platform "Iedereen onder een dak" van het Ministerie van VWS op een verhaal van positiviteit, omdenken en creatieve oplossingen. Lees  iedereenondereendak   Laat je inspireren!  

"Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen". De meerwaarde van publiek vastgoed.

Overhandiging IO Skills is de stad aan Staatssecretaris KnopsStaatssecr Knops ontvangt 1ste exemplaar Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen.  Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen. Een MKBA die kosten én baten van de Skills aanpak inzichtelijk maakt. De baten vallen bij kwetsbare jongeren met talent en bij publieke en private partijen. 

© Frank Köster ICS-Advies 2023 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein