Nieuws

"Erfgoed als Middel." Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld. Een essay* gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Een van de thema's is: Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen. Aan de verborgen  maatschappelijke meerwaarde van erfgoed heb ik een bijdrage geleverd.

Frank Koster perspectiefTekst Anka van Voorthuijsen
Foto Arenda Oomen
Een veilige plek om te wonen is naast onderwijs, werk en coaching- cruciaal voor 'uitgevallen' jongeren die hun leven weer op de rit willen krijgen. Maatschappelijk ondernemer en innovator Frank Köster houdt zich daar mee bezig. Voor zijn ambitieuze Skills in de Stad concept werkt hij samen met met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en  Atelier Rijksbouwmeester.  'Een leeg gebouw kún je aan de hoogste bieder verkopen.

‘Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed. Conceptontwikelaar en projectleider voor Skills en lid van de Klankbordgroep Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren, Frank Köster trakteert het Platform "Iedereen onder een dak" van het Ministerie van VWS op een verhaal van positiviteit, omdenken en creatieve oplossingen. Lees  iedereenondereendak   Laat je inspireren!  

Recentelijk is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van ‘Skills in de Stad’ met elkaar verder te onderzoeken. Een belangrijk stap. Met de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de pilotgemeenten.

Ondertekening IO Skills in de stad 20 1920 300x200Ondertekening Intentieovereenkomst Skills in de Stad met Staatssecretaris en wethouders Leeuwarden en Maastricht / Foto: Jurgen Huiskens

Kazerne MaastrichtKazerne Maastricht

Skills in de Stad krijgt contouren. In de pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden werken het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeenten en lokale partijen intensief samen om de Skills bouwstenen bij elkaar te brengen. In Maastricht zetten we in op de voormalige Kazerne (KMAR),

meelfabriek leidenMeelfabriek Leiden 

Publiek Vastgoed inzetten om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken Dat is het doel van Skills in de Stad. Op de PROVADA vastgoedbeurs presenteerde Staatssecretaris Knops dit plan. Een concept en aanpak die het financieel en maatschappelijk rendement van rijksvastgoed zichtbaar moet maken.

Pagina 1 van 2