ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289


Vraagstuk

Nederland heeft ca. 140.000 kwetsbare jongeren die buiten beeld zijn. Onvoldoende opleiding, niet aan het werk en te weinig Skills om aan het wAanpak Jeugdwerkloosheiderk te gaan en blijven. 
En dan worden de jongeren met  halve baantjes (koeriers, uitzendwerk e.d.) niet meegeteld.  Het aantal voortijdige schoolverlaters (MBO) is het afgelopen jaar weer toegenomen naar ca. 26.000. ICS-Advies heeft voor private en publieke partners het model en aanpak  Investeer in Talent  ontwikkeld. De bouwstenen zijn lokaal uitgewerkt naar  Talent voor Zorg (Utrecht),  Talent voor Rotterdam of Talent voor Amsterdam. Doelstelling is in alle projecten uitval uit school of werk voorkomen en instroom naar de arbeidsmarkt duurzaam vergroten. Met succes draait vanaf  2013  Talent voor Zorg in Rotterdam Zuid. Een preventieve aanpak die werkt.

  • deelnemers: ca. 90 % valt niet uit, behaalt een diploma, studeert verder of gaat werken ( 2019).
  • gericht op sectoren Zorg en Welzijn e.o.
  • partners: bedrijfsleven (Zorg en Welzijn /Bouw en Techniek), onderwijsinstellingen (ROC), woningcorporaties, jeugdbegeleiding/ coaching en gemeente

ICS-Advies:TalentvR

  • is initiator en ontwikkelaar van project TvR
  • initiatiefnemer van de stichting Talent voor Rotterdam
  • samenwerking van partners en Maatschappelijk Aandeelhouders
  • trad op als Projectmanager voor bestuur Stichting TvR

Het project wordt in Rotterdam uitgevoerd door: www.enver.nl kaart Talent voor Rotterdam

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein