Nieuws

Jongeren die uitgevallen zijn en thuis zitten moeten weer naar school en aan het werk.
Het Kabinet gaat met gemeenten op zoek naar zo’n 66.000 thuiszittende jongeren.
Op zich een mooie boodschap en wandeling, zo vlak voor de Kerst.

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid is in Europa een groot vraagstuk. De economie trekt aan. Toch staan veel jongeren op afstand tot de arbeidsmarkt. Te weinig opleiding . Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard. Nederland met ca. 25.000 voortijdige schoolverlaters per jaar kost dat ca. 4,7 miljard ( bron: TIER).

Pagina 3 van 3