ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

BZK / Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor lokale vraagstukken.

Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er een pilot mee, in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur, Dec. 2018)

Onder de naam Skills in de Stad worden pilots met rijksvastgoed en waar mogelijk met publiek vastgoed van gemeenten voorbereid.  Doel is om jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt  perspectief op duurzaam werk te bieden. Vastgoed wordt beschikbaar gesteld ( 10 jaar) en getransformeerd om de combi: werken, leren, wonen en support op één locatie mogelijk te maken.  Deze aanpak is  gebaseerd op het concept Investeer in Talent ((c) ICS-Advies) . Voor jongeren een inspirerende Warming Up omgeving.  De pilots zijn in voorbereiding. Frank Köster, is externe projectleider voor het RVB op verbindingen met lokale partners in het Sociaal Domein.

Meer info zie Nieuwe aanpak voor leegstaande overheidspanden – Binnenlands Bestuur

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein