ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Nieuwe maatschappelijke functies voor Rijksvastgoed; marktwerking werkt niet.

De ongekende waarde van vastgoed en de pilot Skills in de Stad. Een belangrijk onderwerp waar Staatssecretaris Knops en Rijksbouwmeester Floris Alkemade hun visie op geven in het afscheidsinterview met de Rijksbouwmeester. Rijksvastgoed moet een belangrijke rol gaan spelen in de aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals uitval van jongeren.

Marktwerking en de verkoop van vastgoed aan de hoogste bieder werkt hierbij niet. Samen met lokale partijen moeten nieuwe functies voor dit vastgoed gerealiseerd worden om jongeren een perspectief te bieden. Als Skills in de Stad mét de inzet van rijks-/publiek vastgoed in Maastricht en Leeuwarden van start gaat, dan “is het hek van de dam”.  Dat is de stellige verwachting van de Rijksbouwmeester!

Interview over waarde van Skills in de Stad

met Staatssecr Knops en Rijksbouwmeester Floris Alkemade 09 – 2021

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein