ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Economische participatie Werken aan economische participatie - 29 best practices - Movisie vraagstuk: Jeugdwerkloosheid in NL en EU is hoog. Kosten van schooluitval in EU ca. 100 miljard en NL ca. 4,7 miljard per jaar.  Investeren in preventie en in de uitgevallen jongeren rendeert; maatschappelijk en economisch. aanpak: Problemen van deze jongeren liggen vaak buiten de school of werk, in de privé-/woonsfeer. Wél talent, maar op afstand tot de arbeidsmarkt. Onze aanpak gaat via het concept Investeer in Talent ©:

  • gecombineerd aanbod voor kwetsbare jongeren met:
  • stages en leerwerk-trajecten + onderwijs +  woonruimte + coaching en Warming - Up.
  • Investeer in Talent sectorenintegrale aanpak, geen losse trajecten.
  • kwalificeert jongeren en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.
  • innovatief en zakelijk concept
  • samenwerking private en publieke sector
  • toepasbaar o.a. realisatie SROI

ICS-Advies: werkt in opdracht van publiek en private organisaties:

Investeer in Talent draait: projecten in: Amsterdam /  Rotterdam / Utrecht / Amersfoort / Delft. Track Record: ca. 90% deelnemers behaalt Startkwalificatie en studeert verder-/ aan het werk. logo investeer in talent   

© Investeer in Talent is onderdeel van ICS-Advies.nl

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein