ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Rijk en gemeente Maastricht starten pilot Skills in de Stad

 

Kazerne 300x179In de voormalige Marechaussee  Kazerne (KMar) in Maastricht start in 2023 de landelijke pilot Skills in de Stad. Het Rijksvastgoedbedrijf, gemeente Maastricht en Porthos hebben daarvoor een Skills Samenwerkingsovereenkomst gesloten. Onderdeel is de verkoop door het Rijk van de KMar locatie aan Porthos.  Voor de vernieuwende Skills aanpak, ontwikkeld door ICS-Advies, is de inzet van deze locatie essentieel. 

Een groep kwetsbare jongeren volgt daar een integraal Skills programma met werken, leren, wonen en support. Een stabiele woonsituatie is voor deze jongeren belangrijk om hun talenten te kunnen ontwikkelen. De Skills aanpak onderscheidt zich o.a. met het woonaanbod. 

Als conceptontwikkelaar van Skills in de Stad en externe projectleider voor het Rijksvastgoedbedrijf kijk ik op een intensief en creatief ontwikkeltraject met alle partners. Nu is het werken aan de start, de evaluatie en de leeraspecten van de pilot. Staatssecretaris Knops wil de resultaten van de pilot met succes kunnen uitrollen over de gemeenten. De inzet van publiek vastgoed om sociale -/ economische vraagstukken aan te pakken levert een maatschappelijke meerwaarde én ongekende baten voor veel partijen op, De opgave is groot en de lat moet hoog liggen. Ook in Leeuwarden is een Skills pilot in voorbereiding. Geplande start Maatricht: 2023.  Meer steden hebben belangstelling.   

 Voor meer informatie over het opzetten van een Skills in de Stad project, neem contact op.  Zie ook:  

persbericht Vernieuwende aanpak om kwetsbare jongeren een kans te geven. projectplan Skills in de Stad

 Maatschappelijke kosten baten analyse Skills in de Stad: Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen.  

   

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein