ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Erfgoed als Middel. Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen

"Erfgoed als Middel." Over de betekenis van erfgoed voor sociaal-maatschappelijke domeinen en de implicaties daarvan voor de erfgoedwereld. Een essay* gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Aan het thema': Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen  en de maatschappelijke meerwaarde van erfgoed heb ik een bijdrage geleverd.

In het thema Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen komt de waardecreatie van publiek vastgoed uitgebreid aan de orde. Dat gaat langs praktijkvoorbeelden met Skills in de Stad, nieuw ondernemerschap en lokale samenwerkingsvormen, betrokkenheid van wijkbewoners, hobbels en ambitie. Erfgoed als middel om sociaal – maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Dat vraagt een andere visie  en afweging over de toekomst en inzet van het erfgoed. Daarvoor moeten er wel bruggen geslagen worden tussen de fysieke- en sociale domeinen!  Het Skills concept, als voorbeeld, laat zien dat dit mogelijk is. Niet alleen in Nederland; ook in EU perspectief biedt het Skills concept in combinatie met de inzet van erfgoed onbegrensde mogelijkheden.

Zie het essay: Erfgoed als Middel.  

 ---------------

 * De erfgoedwereld heeft veel te winnen bij het hervinden van zijn maatschappelijke basis.
Dat stelt socioloog Frans Soeterbroek in zijn essay Erfgoed als middel, dat hij in opdracht van het Faro-programma schreef. Hij behandelt in zijn essay vijf thema's: erfgoed en gezondheid, erfgoed en de dagelijkse leefwereld, erfgoed en burgerinitiatief, erfgoed en kwetsbare groepen en erfgoed en maatschappelijke veerkracht.  De Raad van Europa vraagt de erfgoedsector daarvoor voorbij het doel ‘bescherming en instandhouding’ te kijken en erfgoed ook als middel in te zetten. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / Verdrag van Faro

 

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein