ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

"Skills in de Stad.Van pilot naar locatie Maastricht".  In deze rapportage de vertaling van het Skills in de Stad concept met visie en ambitie van Rijk, gemeente en ICS-Advies naar operationalisering van het Skills project in Maastricht in publiek vastgoed (voormalige Koninklijke Marechausseekazerne).  

"Erfgoed als Middel" Essay  Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Bijdrage aan het thema: Monumentale gebouwen voor kwetsbare mensen. Zie het essay Erfgoed als Middel  

"Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen" -  MKBA -  Köster / Hagen. Vastgoed gewikt Skills id Stad 150x150De meerwaarde van publiek vastgoed bij inzet om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Bijv. uitval van jongeren. Dat levert verfrissende inzichten.  Zie:  MKBA-Vastgoed-gewikt-en-maatschappelijk-gewogen-2019

"Skills in de Stad. Zo geef je jongeren een dak én een toekomst" Interview voor het Platform/website: Iedereen onder een dak / Min VWS. Lees het interview 

“Lang leve de Zorg of de Sorg”- essay Frank Köster Betaalbaarheid en zorg met een Z of  S van Service? En geleverd via de “Support and Care winkel”. Zorg en Sorg scheiden. Opleidingen Zorg en Welzijn integreren met Retail. De Service Society in vastgoed . Wie doet er mee ? Lees het essay.

“Investeer in Talent” Uitval op school en werk voorkomen; meer gekwalificeerde jongeren op de arbeidsmarkt. Dat kan via de aanpak Investeer in Talent. Een samenwerking van private en publieke partners. Gedeelde belangen; een gezonde businesscase en MKBA. Dat rendeert. Zie www.investeerintalent.nl

“Werken aan economische participatie” Publicatie Min VWS / Movisie. Het door ICS-Advies ontwikkelde concept Talent voor Zorg / Techniek krijgt specifieke vermelding: “De combinatie van werk, onderwijs en wonen met coaching is uniek” . Meer weten  download het rapport of ga naar www.investeerintalent.nl.

“Surfers op de woningmarkt”essay Frank Köster voor Min.(VROM). Jongeren en hun surfgedrag op de woningmarkt. Wat doet hen bewegen? Of niet. Wat moet de samenleving faciliteren ? Meer woonruimte of Hotel Mama koesteren. Alles draait om the right place to be. En to be connected. Belangstelling? Volg de surfers. Download het rapport.

"Perspectief op een Wooncarrièrre" door Frank Köster en Tineke Booi ORKA Advies.Spiegel Beeld Zie Perspectief op een Wooncarrièrre. De toekomst van het aanbodmodel en het perspectief op de woningmarkt. Faciliteren en minder bureaucratie. Dan kan de woonconsument bewegen op de woningmarkt. Alles draait om : ===> Toegang ===> Transactie ===> Perspectief ©

“Gewikt en Gewogen. Verkenning toekomst Branche Servicepunt Zorg en Welzijn” (Amersfoort) - onderzoek door ICS-Advies. Samenwerking van zorgaanbieders en vraagstuk van regionale arbeidsmarktontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De arbeidsmarkt is een grote vijver. Wie voert haalt de mooiste vissen binnen.

“Wonen en de woningmarkt voor Senioren”door Frank Köster. Onderzoek voor VROM/VNG/Aedes naar (mis) match op de woningmarkt voor senioren en mensen met een functiebeperking. Een sociale hond kan belangrijker zijn dan een woning zonder treden of gebouwd in een groene buurt ! Geen markt met 55 + woningen. En hoe goed kent u de senioren eigenlijk? Download de publicatie  

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein