ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Frank Köster ICS-Advies

 

Het buro bestaat sinds 2000. Mijn bedrijf, met als expertise maatschappelijk ontwikkelaar, is gevestigd in Leiden, Stad van Ontdekkingen.
Een netwerkorganisatie. Doen is mijn drive. Kansen liggen voor ons; niet achter ons.
In de afgelopen jaren zijn in binnen-en buitenland grote en kleine projecten gerealiseerd.  Veel opdrachten draaien om innovatie, onverwachte verbindingen en doorzetten. Een aantal concepten maakt onderdeel uit van ICS-Advies. Zie: Skills in de Stad, Talent voor Amsterdam  / Investeer in Talent /

 

Interim- en projectmanagement

Frank KösterFrank Köster

 

 • Den Haag: Rijksvastgoedbedrijf / Atelier Rijksbouwmeester, conceptontwikkelaar en projectleider Skills in de Stad / Sociaal Domein  (Leeuwarden / Maastricht)
 • Amsterdam projectmanager Samenwerkingsverband Talent voor Amsterdam:
 • Rotterdam bestuurder Stichting Talent voor Rijnmond
 • Den Haag gemeente: adviseur college/  strategie / communicatie/  stedelijke ontwikkeling
 • Dordrecht  training MT consumentenmarketing en retail
 • Velsen IJmuiden projectleider realisatie Multi Functionele Accommodatie
 • Leiden strategisch adviseur / conceptontwikkeling herbestemming  Ziekenhuis en De Meelfabriek
 • Delft  toekomstscenario’s sector wonen en MO
 • Utrecht projectleider Talent voor Zorg / werkgevers /Onderwijs en corporaties
 • Amersfoort onderzoek regionaal Werkgevers Service Punt& Zorgwerkgevers
 • Stadsgewest Haaglanden  projectleider samenwerking gemeenten en woningcorporaties
 • KAN gebied /Drechtsteden projectleider efficiency woningmarktprocessen
 • Rijnmond / Maaskoepel projectleider samenwerking woningcorporaties/ aanbodmodel
 • Ministerie VWS / VROM onderzoek Woonperspectief senioren op de Woningmarkt.
 • Groningen en Deventer verkenning haalbaarheid concept WerkHotel
 • UK en NL projectorganisatie: joint venture woningcorporaties / woningmarktprocessen 
 • United Kingdom  consultant / CBL model / member Steering Committee / Joseph Rowntree
 • Workshops / Debatleiding o.a. Strasbourg  / The Hague Academy for Local Governance  
 • Lid Klankbordgroep Min VWS: Actieprogramma Dak en Thuisloze jongeren
 • Bestuurder (Vz)  Stichting Talent voor Rijnmond
 • Directielid woningcorporatie Den Haag - strategie - innovatie  - consumentenmarkt
 • Senior consultant  Nationale Woningraad - div. MT functies / projectleider Volkshuisvesting
 • Interim directeur Federatie van Woningcorporatie (Den Haag)
 • Plv. hoofd woonruimtezaken gemeente Delft
 • Medewerker Raad van State te Den Haag
 • Bestuurslid woningcorporatie Ons Doel
 • Bestuur Federatie van woningcorporaties Leiden

 

 

Bestuur & Beleid

 

 • Associate of the Chartered Institute of Housing (ACIH) (UK)
 • bestuurder LaiKa-Explorations: internationale kennisuitwisseling young professionals
 • Lid van KEI
 • Bestuurslid Stichting Peen en Ui
 • Denktank Haagse Communicatie Kring
 • Bestuurslid Kunstcentrum Haagweg
 • Bestuurslid Stichting Stedenband Leiden - Buffalo City (Z.A)
 • Hogeschool Utrecht / Rotterdam / Den Haag: gastdocentschap: Innovatie en ondernemen / Urban Renewal / Facilitair Management
 • Bestuurslid Stichting Classical Encounters 

© Frank Köster ICS-Advies 2023 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein