ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Nieuws

"Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen". De meerwaarde van publiek vastgoed.

Overhandiging IO Skills is de stad aan Staatssecretaris KnopsStaatssecr Knops ontvangt 1ste exemplaar Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen.  Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen. Een MKBA die kosten én baten van de Skills aanpak inzichtelijk maakt. De baten vallen bij kwetsbare jongeren met talent en bij publieke en private partijen. 

Maastricht en Leeuwarden tekenen Skills overeenkomst met het Rijk.

Recentelijk is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van ‘Skills in de Stad’ met elkaar verder te onderzoeken. Een belangrijk stap. Met de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de pilotgemeenten.

Ondertekening IO Skills in de stad 20 1920 300x200Ondertekening Intentieovereenkomst Skills in de Stad met Staatssecretaris en wethouders Leeuwarden en Maastricht / Foto: Jurgen Huiskens

Nieuw leven voor de kazerne Maastricht

Kazerne MaastrichtKazerne Maastricht

Skills in de Stad krijgt contouren. In de pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden werken het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeenten en lokale partijen intensief samen om de Skills bouwstenen bij elkaar te brengen. In Maastricht zetten we in op de voormalige Kazerne (KMAR),

BZK / Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor lokale vraagstukken.

Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er een pilot mee, in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur, Dec. 2018)

Publiek vastgoed als motor voor Skills in de Stad.

meelfabriek leidenMeelfabriek Leiden 

Publiek Vastgoed inzetten om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken Dat is het doel van Skills in de Stad. Op de PROVADA vastgoedbeurs presenteerde Staatssecretaris Knops dit plan. Een concept en aanpak die het financieel en maatschappelijk rendement van rijksvastgoed zichtbaar moet maken.

Verbinden en Investeren op Tilburgs Onderwijs festival (TOF)

Gelijke Kansen in het onderwijs. Het thema van het Tilburgs Onderwijs Festival  (TOF), dat op 29 nov. gehouden wordt. Een initiatief  van de gemeente Tilburg ( www.ontwikkelacademie.nu). Alle jongeren kansen bieden vraagt een inzet van veel partijen.Ook buiten het onderwijs. Feitelijk hebben we te maken met een collectieve

Workshop Investeer in Talent kennisdag Ingrado & RMC

"Investeer in Talent levert Rendement"logo iit

Dat is het thema van de workshop tijdens de landelijke Kennis & RMC-dag die INGRADO op 9 november organiseert. De brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).  

Talent voor Amsterdam zorgt voor handen naar de arbeidsmarkt

De Metrlogo TvA zwartopoolregio Amsterdam heeft veel jongeren die uitvallen, of dreigen uit te vallen, uit school of bij werkgevers. In de EU wordt  uitval als een van onze grootste maatschappelijke- en economisch vraagstukken gezien. Oorzaken liggen vaak buiten de invloed van school of het bedrijf. De jongeren hebben wel talenten, maar zonder ondersteuning geen perspectief.

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein