Nieuws

meelfabriek leidenMeelfabriek Leiden 

Publiek Vastgoed inzetten om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken Dat is het doel van Skills in de Stad. Op de PROVADA vastgoedbeurs presenteerde Staatssecretaris Knops dit plan. Een concept en aanpak die het financieel en maatschappelijk rendement van rijksvastgoed zichtbaar moet maken.

Gelijke Kansen in het onderwijs. Het thema van het Tilburgs Onderwijs Festival  (TOF), dat op 29 nov. gehouden wordt. Een initiatief  van de gemeente Tilburg ( www.ontwikkelacademie.nu). Alle jongeren kansen bieden vraagt een inzet van veel partijen.Ook buiten het onderwijs. Feitelijk hebben we te maken met een collectieve

"Investeer in Talent levert Rendement"logo iit

Dat is het thema van de workshop tijdens de landelijke Kennis & RMC-dag die INGRADO op 9 november organiseert. De brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).  

De Metrlogo TvA zwartopoolregio Amsterdam heeft veel jongeren die uitvallen, of dreigen uit te vallen, uit school of bij werkgevers. In de EU wordt  uitval als een van onze grootste maatschappelijke- en economisch vraagstukken gezien. Oorzaken liggen vaak buiten de invloed van school of het bedrijf. De jongeren hebben wel talenten, maar zonder ondersteuning geen perspectief.

Vastgoed in Schemerfase e1449483428645 500x374

Nederland heeft veel leegstaand vastgoed. Zowel van het Rijk als gemeenten en zorginstellingen. De bestemming wordt doorgelicht op haalbaarheid voor o.a. woonfuncties maar ook volledig andere functies. Uitgelezen kansen om ook mobiliteit op de woningmarkt te faciliteren en te stimuleren. Wonen & verblijf waarbij het draait om to be connected and the place to be.  Dat kan en moet overal zijn.

Jongeren die uitgevallen zijn en thuis zitten moeten weer naar school en aan het werk.
Het Kabinet gaat met gemeenten op zoek naar zo’n 66.000 thuiszittende jongeren.
Op zich een mooie boodschap en wandeling, zo vlak voor de Kerst.

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid is in Europa een groot vraagstuk. De economie trekt aan. Toch staan veel jongeren op afstand tot de arbeidsmarkt. Te weinig opleiding . Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard. Nederland met ca. 25.000 voortijdige schoolverlaters per jaar kost dat ca. 4,7 miljard ( bron: TIER).

Pagina 2 van 2

Login