ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Featured

arbeid wonen scholing support7

De vloer onder de samenleving kraakt. Een overspannen arbeidsmarkt en groeiende ongelijkheid. Handen gevraagd en veel jongeren buiten spel. Tekort aan betaalbare woonruimte. Onvoldoende capaciteit in de zorg en onderwijs. Een lange lijst en een toenemende tweedeling: pech of geluk.  Maar hoe herstellen we het fundament onder de samenleving? En hoe kan iedereen meedoen?  Schotten moeten weg. Ongekende verbindingen zijn nodig tussen:  Arbeidsmarkt <>Onderwijs <> Wonen <> Zorg  maar ook met andere sectoren. 


P4300005 150x150Met mijn bedrijf ICS-Advies werk ik voor publieke en private partijen aan oplossingen voor deze vraagstukken. Het begint bij: verzin een list!  en gaat van inspiratie naar innovatie. Met partijen oplossingen zoeken. Buiten de lijntjes kleuren en verbinden wat nodig is. Dat is de basis in mijn aanpak. En het resultaat? Dat moet voor partijen een maatschappelijke meerwaarde hebben. Geen korte termijn gewin !   

 

Wat als we daklozen als toeristen zouden zien?

touristenNet als toeristen hebben dak- en thuislozen in Nederland geen woning. Maar waar we voor de eerste groep massaal hotels uit de grond stampen om ze met open armen te ontvangen, blijft woningbouw voor dak- en thuisloze mensen hopeloos achter. “Waarom kunnen we mensen die na vijf uur op straat zijn niet allemaal toeristen noemen?".

Lees het volledige artikel ...

Het Beeld Depot logo

 

 

Rijk, gemeente Maastricht en Porthos starten eerste pilot Skills in de Stad

Kazerne 300x179Met de handtekening van het Rijk, gemeente Maastricht en Porthos, gaat in 2023 de landelijke Skills in de Stad pilot van start. De door ICS-Advies ontwikkelde innovatieve  Skills aanpak wordt in praktijk gebracht. De voormalige Marechaussee Kazerne krijgt een nieuw leven én een maatschappelijke meerwaarde. Jongeren gaan daar het Skills programma volgen en een toekomst opbouwen. Een uitrolbaar concept .             

  Lees het volledige artikel ...

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein