ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Opdrachtgevers / Projecten en Partners:

 

OpdrachtgeversWerkzaamheden
Min BZK/ Rijksvastgoedbedrijf en Atelier Rijksbouwmeester
Min. VWS / Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren
Concept/ projectleider Skills in de Stad / pilots Maastricht / Leeuwarden
Lid  Klankbordgroep Dak- en Thuisloze jongeren / Brede Aanpak 
HVO-Querido/Streetcornerwork/ ROC TOP/ Spirit / Geja Werkprojecten Projectleider Talent voor Amsterdam
Gemeente Den Haag / Ministerie van O C en W

Adviseur Regio Deal / projectplan Skills i.d Stad Den Haag Zuid West
Adviseur college: stedelijke ontwikkeling / financiën /cultuur / EU                     

Ministerie van BZK / WWI-VROM / SZW UK / Nl conference Urban Renewal onderzoek Senioren op de woningmarkt
Rijksvastgoed financieel en maatschappelijk rendement
Gemeente Delft  / DMO toekomstscenario’s sector wonen
Gemeente Amsterdam / ROC /HVO Querido projectmanagement WerkHotel / Bos en Lommer
Gemeente Leiden projectmanagement Stichting WerkHotel
Gemeente Amersfoort visie ontwikkeling toekomst De Observant /informatiecentrum
Rotterdam Rijnmond bestuurder Stichting Talent voor Rijnmond 
Rijswijk locatie Plaspoelpolder visieontwikkeling relatie bedrijven/onderwijs/ wonen
HVO Querido / Sprit Amsterdam adviseur Investeringen en RendementScope
SEV Rotterdam adviseur / projectleider woningmarktinnovatie /  congressen
VolkerWessels visie aanbesteding en Social return on Investment
IJmuiden Projectleider realisatie Multifunctionele Accommodatie De Binnenhaven
Woonkeus Stedendriehoek adviseur klantgericht en vraaggericht werken
Portaal Utrecht verkenning Jongerenwoningmarkt & arbeidsmarkt
De Sleutels debatleiding Bewoners sloop /nieuwbouw
DUWO visieontwikkeling studentenhuisvesting
Maassluis fusieproces / communicatiestrategie
Utrecht Zorg en Branche Servicepunt Amersfoort onderzoek samenwerking Zorgaanbieders en Arbeidsmarkt
SLS Wonen vastgoedstrategie voor  Elisabeth Ziekenhuis en Meelfabriek
Vivare Arnhem advisering productontwikkeling / woonmarketing 
Woonbron in company training MT / consumentenmarketing
Wonen Limburg in company training: De Rode Loper:
Leusden bestuur en RvC: toekomstvisie organisatie
Viveste verkenning strategische samenwerking Zorgpartners

 

Opdrachtgevers Internationaal

ClientWork
The Hague Academy for Local Governance chairman:  Talent for Governance chairman:  Strasbourg / EU:  Development leadership local level
International Federation of Housing Parties -  IFHP Housing and Urban Settlements consultant working parties:  Boekarest / Dublin / Riga
Habitat Platform chairman Annual Congress
LaiKa-Explorations: knowledge exchange projects UK / Nl conference Urban Renewal
Liverpool /Birmingham/ Coventry/London/Amsterdam / Rotterdam / Delft International expert meetings for professionals in housing/ public-private sector
United Kingdom:  Consultant & Projectmanagement: Housing policy / Choice Based Lettings Urban Renewal and planning / local Governance and partnerships.
Associate  of the Chartered Institute of Housing UK / Scotland. senior consultant  / projectmanagement The Montfort University Harborough District Council City of Bolton / Market Harborough London & Quadrant Group The Bromford Group Home Connections London
Northern Ireland Housing Federation Northern Ireland Housing Executive
London Department of Communities and Local Government

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein