ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

VWS en Skills in de Stad: Zo geef je jongeren een dak én een toekomst!

‘Skills in de Stad’ biedt kwetsbare jongeren woonruimte, opleiding, werk en coaching. En dat allemaal onder één dak – in leegstaand vastgoed. Conceptontwikelaar en projectleider voor Skills en lid van de Klankbordgroep Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren, Frank Köster trakteert het Platform "Iedereen onder een dak" van het Ministerie van VWS op een verhaal van positiviteit, omdenken en creatieve oplossingen. Lees  iedereenondereendak   Laat je inspireren!  

In het interview komen de achtergronden en aanpak via de Skills in de Stad bouwstenen uitvoerig aan bod. Het inzetten van publiek vastgoed is in het concept een belangrijk middel om jongeren kansen te bieden die ze verdienen. Dat is de reden waarom het Rijksvasgoedbedrijf samenwerkt met ICS-Advies in de pilots en vastgoed beschikbaar stelt. Zeker in de corona tijd moet er in de jongeren extra geinvesteerd worden. Daar is iedereen wel van doordrongen maar het vraagt om een onorthodoxe aanpak en doorzetting.     

In het artikel antwoorden op vragen zoals:

  • Wat is de overeenkomst tussen toeristen en thuisloze jongeren?
  • Welke resultaten zijn er geboekt met vergelijkbare projecten?
  • De eerste lessen met pilots Maastricht en Leeuwarden.
  • Hoe berekenen we de kosten en baten van de Skills aanpak? En waar vallen die baten?.
  • Zonder ontschot middelen inzetten, gemeenten en Rijk, geen stappen voorwaarts.

Het volledige verhaal :  iedereenondereendak  staat op de website van  Platform "Iedereen onder een dak"   (Ministerie van VWS.)

  • Trots op SuccesTrots op Succes!    -     Rotterdam

 

 

 

   

 

 

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein