Skills in de Stad

 

Skills in de Stad


Jongeren vaker buiten beeld P8180076 400x284

Veel jongeren staan in Nederland buiten spel (ca. 300.000). Niet op school of aan het werk maar vaak wel talent. Door de corona crisis missen meer jongeren de aansluiting met de arbeidsmarkt. Dat speelt ook in andere  EU landen. Er zijn ook sectoren die jongeren hard nodig hebben. Nu en op termijn. Deze jongeren zullen wél over voldoende vaardigheden (Skills) moeten beschikken. En daar zit het grote probleem. 

Skills in de Stad brengt fysiek en sociaal domein samen

Jongere vallen uit door een combinatie van factoren. Daarvoor heeft ICS-Advies   Investeer in Talent (c) ontwikkeld. Een innovatieve aanpak met een integraal aanbod vanuit 4 domeinen: stages-/ leerwerk trajecten + onderwijs + eigen woonruimte + support.  Geen losse trajecten. Dit concept is in diverse steden succesvol getest. De bouwstenen zijn het  fundament voor het programma Skills in de Stad (c)  Met het Min. BZK/ Rijksvastgoedbedrijf (RVB) maken we een belangrijke stap. Het RVB stelt leegstaand vastgoed beschikbaar. Staatssecretaris Knops wil een maatschappelijke meerwaarde met vastgoed creëren. Het programma wordt in één gebouw / locatie gerealiseerd inclusief extra woonruimte. Voor een uitgelezen aanbod en voor de samenleving een noodzakelijke investering. Zie ook de: Flyer Skills in de Stad 11 2019 

Wat doet ICS-Advies voor Skills in de Stad?

ICS-Advies is conceptontwikkelaar en externe projectleider Skills in de Stad.  

  • werkt vanuit Rijk voor  pilotgemeenten (Leeuwarden en Maastricht) om Skills in de Stad te realiseren
  • adviseer gemeenten over haalbaarheid van Skills projecten en vorming samenwerkingsverband
  • organiseert duurzame verbinding tussen publieke én private partijen: belanghebbenden
  • ontwikkelt met partijen de  bouwstenen voor Skills op één fysieke locatie in publiek vastgoed.
  • werkt met Maatschappelijke Kosten Baten Analyse: Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen
    ( Hagen / Köster)- publicatie: nov. 2019
  • ontwikkelt een  instrumentarium om de Skills aanpak te kunnen uitrollen naar andere steden. 

Eerdere gerealiseerde concepten voor het vraagstuk van uitval en arbeidsmarkttoeleiding zijn: WerkHotel, Talent voor Zorg/Techniek, Talent voor Rotterdam, Talent voor Amsterdam.

Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie  en EU Best Practice

Aanmoedigingsprijs Investeer in Talent MOVISIE /SZWAanmoedigingsprijs Investeer in Talent MOVISIE /SZW

ICS-Advies ontvangt voor Talent voor Zorg / Techniek van staatssecr. Klijnsma (Movisie/ Min. SZW /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.
Projecten: o.a. Amsterdam/ Rotterdam / Rijnmond/ Utrecht/ Amersfoort.
Is Best Practice in EU onderzoek (Erasmus Universiteit) naar de aanpak gericht op Reducing Early Schoolleaving zie ook: www.investeerintalent.nl onderdeel van ICS-Advies.