Skills in de Stad

 

Skills in de Stad


Jongeren vaker uit beeld P8180076 400x284

Veel jongeren staan in Nederland buiten spel (ca. 300.000). Niet op school of aan het werk: kwetsbaar. De effecten van de coronacrisis zijn voelbaar. Nog meer jongeren hebben geen aansluiting met de arbeidsmarkt. En dat terwijl er ook sectoren zijn die jongeren nodig hebben. Maar ze moeten wél over vaardigheden (Skills) beschikken. In die aansluiting zit een groot  maatschappelijken economische probleem. 

Skills in de Stad brengt fysiek, sociaal én economisch domein samen

ICS-Advies heeft Investeer in Talent (c) ontwikkeld. Een innovatief concept waarbij 4 domeinen worden samengebracht:  stages-/ leerwerk trajecten + onderwijs + eigen woonruimte + support.  Het fundament en inhoudelijke  concept voor het programma Skills in de Stad (c)  Staatssecr. Knops (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil met de inzet van vastgoed een maatschappelijke meerwaarde realiseren. Voor de pilot wordt onder één dak het Skills programma gerealiseerd, incl.extra woonruimte. Zie ook de: Flyer Skills in de Stad 11 2019 

Wat doet ICS-Advies voor Skills in de Stad?

ICS-Advies is conceptontwikkelaar van Skills in de Stad en externe projectleider:  

  • werkt vanuit Rijk/ RVB voor  Skills pilotgemeenten (Leeuwarden en Maastricht) 
  • adviseer gemeenten over haalbaarheid van Skills projecten
  • organiseert duurzame verbinding tussen publieke én private partijen
  • ontwikkelt de bouwstenen voor Skills op één fysieke locatie in publiek vastgoed.
  • werkt met Maatschappelijke Kosten Baten Analyse: Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen
    ( Hagen / Köster)- publicatie: nov. 2019/2020
  • ontwikkelt instrumentarium voor uitrol Skills aanpak naar andere steden. 

Eerdere door ICS-Advies gerealiseerde concepten voor uitval en arbeidsmarkttoeleiding zijn: WerkHotel, Talent voor Zorg/Techniek, Talent voor Rotterdam, Talent voor Amsterdam.

Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie  en EU Best Practice

Aanmoedigingsprijs Investeer in Talent MOVISIE /SZWAanmoedigingsprijs Investeer in Talent MOVISIE /SZW

ICS-Advies ontvangt voor Talent voor Zorg van staatssecr. Klijnsma (Movisie/ Min. SZW /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.
Projecten: o.a. Amsterdam/ Rotterdam / Rijnmond/ Utrecht/ Amersfoort.

Best Practice in EU onderzoek (Erasmus Universiteit)
naar de aanpak gericht op Reducing Early Schoolleaving zie ook: www.investeerintalent.nl onderdeel van ICS-Advies.

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training 

Invest in Talent  good practice EU: 

Invest in Talent offers a combined offer of: internships, work, education, affordable housing, coaching for vulnerable young people to reduce dropout rates and support sustainable career perspectives.

https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/resources/invest-talent-0

 

Login