ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Workshop Investeer in Talent kennisdag Ingrado & RMC

"Investeer in Talent levert Rendement"logo iit

Dat is het thema van de workshop tijdens de landelijke Kennis & RMC-dag die INGRADO op 9 november organiseert. De brancheorganisatie voor leerplicht en RMC (voortijdig schoolverlaten).  

Schooluitval en risicojongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze hebben talent maar dreigen structureel aan de zijkant te staan. Uitval is een economisch en maatschappelijk vraagstuk. Het vereist een integrale aanpak. Geen ad hoc beleid. De  arbeidsmarkt schreeuwt om handen. Daar liggen de kansen voor deze jongeren. Wij verbinden belanghebbende sectoren: Werkgevers + Onderwijsinstellingen + Wonen + Support. Partners die de jongeren een gecombineerde aanpak bieden met: stages-/leerwerk trajecten en werk + onderwijs + wonen + support. Een investering die langdurige uitval van jongeren voorkomt.  Met deze aanpak sluiten we aan op de oproep van de SER/ OESO om innovatieve samenwerkingsvormen om jongeren de juiste SKILLS bij te brengen..

Belangstelling?  Ga naar:  www.ingrado.nl.

Meer weten over onze aanpak?
Zie hoe we werken : www.talentvooramsterdam.nl
Of ga naar www.investeerintalent.nl Daar is alles te vinden over dit concept, de lokale projecten en successen, internationaal Best Practice en meer.

logo TvA zwart e1510150530368

 

 

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein