ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

BLOG: Uitval-kraan dicht

Jongeren die uitgevallen zijn en thuis zitten moeten weer naar school en aan het werk.
Het Kabinet gaat met gemeenten op zoek naar zo’n 66.000 thuiszittende jongeren.
Op zich een mooie boodschap en wandeling, zo vlak voor de Kerst.


Maar het is toch proberen om de put te dempen.
Effectiever is om in te zetten op het voorkomen van uitval: preventie.
De uitval-kraan dicht. Jongeren blijven daardoor langer op school en in beeld.
Oorzaken van uitval liggen vaak buiten de school; de privé situatie.
Dat lost het onderwijs alleen, niet op. Ook private en publieke partijen dragen verantwoording.
Het Kabinet zou veel meer moeten investeren in maatregelen die op preventie gericht zijn.
Dat levert uiteindelijk voor de jongeren en de samenleving het meeste op.
Het motto voor 2016 wordt: investeren in preventie rendeert!
Wie kan daar nou tegen zijn!

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein