ics logo tot w6a 1080x289

ics logo tot w6a 1080x289

Europa: Reducing Early School Leaving en Best Practice: Talent voor Rotterdam

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid is in Europa een groot vraagstuk. De economie trekt aan. Toch staan veel jongeren op afstand tot de arbeidsmarkt. Te weinig opleiding . Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard. Nederland met ca. 25.000 voortijdige schoolverlaters per jaar kost dat ca. 4,7 miljard ( bron: TIER).

In 9 landen heeft  de EU commissie een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar verklarende factoren, die buiten de schoolomgeving liggen. Recentelijk is als Best Practice voor Nederland "Talent voor Rotterdam" geselecteerd. Ca. 90% van de deelnemers valt niet uit, behaald een Startkwalificatie  en 70%  gaat verder met een vervolgopleiding of aan het werk. De landen die meedoen zijn: Spanje, Oostenrijk, Polen, Hongarije, United Kingdom, Zweden. Belgie, Portugal en Nederland.  De Erasmus Universiteit verricht het onderzoek in Nederland.

Een aanpak gebaseerd op en ontwikkeld door ICS-Advies / Investeer in Talent (start: 2009). De verbinding van arbeidsmarkt-/ werkgevers + onderwijssector + woningmarkt en coaching in de stichting is belangrijk voor de selectie van het project. Ook de organisatievorm voor TvR: profit/ non-profit speelt een rol.

Voor meer informatie zie www.resl-eu.org   of    TvR Best Practice Reducing Early School Leaving NL EU 2016

© Frank Köster ICS-Advies 2024 | +31(0)6 22 9750 44 | Privacybeleid
Architect in het sociale en fysieke domein