Woningmarkt en Innovatie

Op de fietsVraagstuk:
De woningmarkt kraakt. Enorme bestanden met woningzoekenden. Organisaties moeten inspelen op een veranderende markt. Meer oog voor de klant als consument; het vastgoed en tegelijkertijd efficiënte bedrijfsprocessen. Minder van hetzelfde, meer innovatie.

Wat ICS-Advies doet:

 • innovator en ontwikkelaar van het “Delftse aanbodmodel”.
 • ontwikkelt Marktgerichte verhuurconcepten / consumenten- en woonmarketing.
 • operationeel in gemeenten / regionale samenwerkingsverbanden.
 • in de United Kingdom: uitrol “Choice Based Letting” Zie Internationale vraagstukken.

Werkt voor:
woningcorporaties, overheden, zorginstellingen en samenwerkingsverbanden

 • visie en strategieontwikkeling / sparringpartner/ markten in & uit beeld
 • matching woningvraag en aanbod via model: Toegang > Transactie > Perspectief © ,
 • ontwikkelt / innoveert producten- en diensten: Wonen / Zorg / Service Society
 • ontwikkelt Woonmarketing concepten;
 • adviseert en traint organisaties op klantoriëntatie: De Rode Loper / consumenten, gedrag en keuzestress.
 • adviseert organisaties op stedelijke ontwikkeling / herstructurering / bewoners-/ consumentenparticipatie / relatiebeheer
 • verkent haalbaarheid strategische samenwerkingsverbanden-/ netwerken
 • organiseert Masterclasses / in company trainingen MT / operationeel

perspectief wooncarriereInteresse in onze visie en aanpak ?
essay:   Surfers op de woningmarkt
rapport: Perspectief op een Wooncarrièrre
rapport: Senioren op de Woningmarkt