Wie is …

Frank Köster

Frank Köster

Frank Köster ICS-Advies

Het buro bestaat sinds 2000. Mijn bedrijf, met als expertise maatschappelijk ontwikkelaar, is gevestigd in Leiden, Stad van Ontdekkingen. Een eenmansbedrijf en netwerkorganisatie. Doen is mijn drive. Kansen liggen voor ons; niet achter ons. In de afgelopen jaren zijn in binnen-en buitenland grote en kleine projecten gerealiseerd.  Veel opdrachten draaien om innovatie, onverwachte verbindingen en doorzetten. Een aantal concepten maakt onderdeel uit van ICS-Advies. Zie: Skills in de Stad, Talent voor Amsterdam  / Investeer in Talent / Talent voor Rotterdam 


 • Den Haag: Rijksvastgoedbedrijf/ Atelier Rijksbouwmeester, conceptontwikkelaar en projectleider Skills in de Stad / Sociaal Domein  (Leeuwarden / Maastricht)
 • Amsterdam projectmanager Samenwerkingsverband Talent voor Amsterdam:
 • Rotterdam bestuurder Stichting Talent voor Rijnmond
 • Den Haag gemeente: adviseur college/  strategie / communicatie/  stedelijke ontwikkeling
 • Dordrecht  training MT consumentenmarketing en retail
 • Velsen IJmuiden projectleider realisatie Multi Functionele Accommodatie
 • Leiden strategisch adviseur / conceptontwikkeling herbestemming  Ziekenhuis en De Meelfabriek
 • Delft  toekomstscenario’s sector wonen en MO
 • Utrecht projectleider Talent voor Zorg / werkgevers /Onderwijs en corporaties
 • Amersfoort onderzoek regionaal Werkgevers Service Punt& Zorgwerkgevers
 • Stadsgewest Haaglanden  projectleider samenwerkingsverband gemeenten en woningcorporaties
 • KAN gebied /Drechtsteden projectleider efficiency woningmarktprocessen
 • Rijnmond / Maaskoepel projectleider samenwerking woningcorporaties/ transformatie aanbodmodel
 • Ministerie VWS / VROM onderzoek Woonperspectief senioren op de Woningmarkt.
 • Groningen en Deventer verkenning haalbaarheid concept WerkHotel
 • UK en NL projectorganisatie: joint venture woningcorporaties / woningmarktprocessen in company trainingen
 • United Kingdom  innovator / consultant / implementatie CBL model / member Steering Committee / Joseph Rowntree
 • Workshops / Debatleiding o.a. Strasbourg  / The Hague Academy for Local Governance / Trainingen
 • Bestuurder (Vz)  Stichting Talent voor Rijnmond
 • Directielid woningcorporatie Den Haag – strategie – innovatie  – communicatie – consumentenmarkt
 • Senior consultant bij de Nationale Woningraad – div. MT functies / projectmanagement in Nederland
 • Interim directeur Federatie van Woningcorporatie (Den Haag)
 • Plaatsvervangend hoofd woonruimtezaken gemeente Delft
 • Medewerker Raad van State te Den Haag
 • Bestuurslid woningcorporatie Ons Doel
 • Bestuur Federatie van woningcorporaties Leiden
 • Bestuur Stichting Peen en UI
  Bestuur Stichting Haagweg/tab]
 • Associate of the Chartered Institute of Housing (ACIH) (UK)
 • bestuurder LaiKa-Explorations: internationale kennisuitwisseling young professionals
 • Lid van KEI
 • Bestuurslid Stichting Peen en Ui
 • Denktank Haagse Communicatie Kring
 • Bestuurslid Kunstcentrum Haagweg
 • Bestuurslid Stichting Stedenband Leiden – Buffalo City (Z.A)
 • Hogeschool Utrecht / Rotterdam / Den Haag:
  • gastdocentschap: Innovatie en ondernemen / Urban Renewal / Facilitair Management