Wie is …

Frank Köster

Frank Köster

Frank Köster ICS-Advies

Het buro Frank Köster ICS-Advies bestaat sinds 2000. Mijn bedrijf met als expertise maatschappelijk ontwikkelaar is gevestigd in Leiden, Stad van Ontdekkingen. Een eenmansbedrijf waarin ik samenwerk met diverse partners. Doen is de drive. Kansen liggen voor ons; niet achter ons. In de afgelopen jaren zijn in binnen-en buitenland grote en kleine projecten gerealiseerd.  Veel opdrachten die ik krijg draaien om innovatie, verbinden en doorzetten. Een aantal ontwikkelde concepten maakt onderdeel uit van ICS-Advies. Zie: Skills in de Stad, 
Talent voor Amsterdam  / Investeer in Talent / Talent voor Rotterdam 


 • Den Haag: Rijksvastgoedbedrijf/ Atelier Rijksbouwmeester, conceptontwikkelaar en projectleider Skills in de Stad / Sociaal Domein  (Leeuwarden / Maastricht)
 • Amsterdam projectmanager Samenwerkingsverband Talent voor Amsterdam:
 • Rotterdam bestuurder Stichting Talent voor Rijnmond
 • Den Haag  gemeente: college/  strategie / communicatie/ financiën / stedelijke ontwikkeling
 • Dordrecht  training MT consumentenmarketing en retail
 • Velsen IJmuiden realisatie Multi Functionele Accommodatie
 • Leiden strategie PR / PA/ herbestemming Ziekenhuis/Meelfabriek
 • Delft  toekomstscenario’s sector wonen en MO
 • Utrecht realisatie Talent voor Zorg / werkgevers /Onderwijs en corporaties
 • Amersfoort onderzoek regionaal Werkgevers Service Punt& Zorgwerkgevers
 • Stadsgewest Haaglanden samenwerkingsverband gemeenten en woningcorporaties
 • KAN gebied /Drechtsteden projectleider efficiency woningmarktprocessen
 • Rijnmond / Maaskoepel samenwerking woningcorporaties/ transformatie aanbodmodel
 • Ministerie VWS / VROM onderzoek Woonperspectief senioren op de Woningmarkt.
 • Groningen en Deventer verkenning haalbaarheid concept WerkHotel en StartHotel
 • UK en NL projectorganisatie: joint venture woningcorporaties / woningmarktprocessen in company trainingen
 • United Kingdom  innovator / consultant / implementatie CBL model / member Steering Committee / Joseph Rowntree
 • Workshops / Debatleiding o.a. Strasbourg  / The Hague Academy for Local Governance / Trainingen
 • Bestuurder (Vz)  Stichting Talent voor Rijnmond
 • Directielid woningcorporatie Den Haag – strategie – innovatie  – communicatie – consumentenmarkt
 • Senior consultant bij de Nationale Woningraad – div. MT functies / projectmanagement in Nederland
 • Interim directeur Federatie van Woningcorporatie (Den Haag)
 • Plaatsvervangend hoofd woonruimtezaken gemeente Delft
 • Medewerker Raad van State te Den Haag
 • Bestuurslid woningcorporatie Ons Doel
 • Bestuur Federatie van woningcorporaties Leiden
 • Bestuur Stichting Peen en UI
  Bestuur Stichting Haagweg/tab]
 • Associate of the Chartered Institute of Housing (ACIH) (UK)
 • bestuurder LaiKa-Explorations: internationale kennisuitwisseling young professionals
 • Lid van KEI
 • Bestuurslid Stichting Peen en Ui
 • Denktank Haagse Communicatie Kring
 • Bestuurslid Kunstcentrum Haagweg
 • Bestuurslid Stichting Stedenband Leiden – Buffalo City (Z.A)
 • Hogeschool Utrecht / Rotterdam / Den Haag:
  • gastdocentschap: Innovatie en ondernemen / Urban Renewal / Facilitair Management