Talent voor Rotterdam: werken + leren + wonen + coaching

Aanpak JeugdwerkloosheidVraagstuk

Rotterdam / Rijnmond heeft een groot aantal voortijdige schoolverlaters (ca. 1700).
Met name op MBO niveau. Jeugdwerkloosheid ca. 10.000 – 50% geen Startkwalificatie.

ICS-Advies heeft voor private en publieke partners het concept Talent voor Rotterdam ontwikkeld. Dit is vastgelegd via de stichting Talent voor Rotterdam.
Doelstelling: voorkomen van uitval uit school en afstand tot de arbeidsmarkt. Het concept is gebaseerd op het model en aanpak via Investeer in Talent.

TalentvRMet succes draait vanaf 2013 de pilot Talent voor Zorg op Rotterdam Zuid.

Een preventieve aanpak die werkt.

  • deelnemers: ca. 90 % valt niet uit, behaalt een diploma, studeert verder of gaat werken.
  • gericht op sectoren Zorg en Welzijn, Bouw en Techniek. In ontwikkeling Havens, Groen, Retail e.o.
  • partners: bedrijfsleven (Zorg en Welzijn /Bouw en Techniek), onderwijsinstellingen (ROC), woningcorporaties, jeugdbegeleiding/ coaching, gemeente, bank, Maatschappelijk Aandeelhouders

ICS-Advies:

  • is initiator en ontwikkelaar van project TvR
  • oprichter van stichting Talent voor Rotterdam
  • samenwerking van partners en Maatschappelijke Aandeelhouders
  • verricht Projectmanagement voor bestuur Stichting TvR

kaart Talent voor Rotterdamvoor meer informatie: www.talentvoorrotterdam.nl