Skills in de Stad

Samenleving in onbalans

Veel jongeren staan buiten spel (ca. 300.000).  Niet op school of aan het werk.  Veel Europese landen hebben hiermee te maken. De effecten zien en voelen we maatschappelijk en economisch.  Paradoxaal is dat we handen, ook van jongeren, tekort komen op de arbeidsmarkt. Een samenleving pijnlijk in onbalans.

Skills in de Stad brengt fysiek en sociaal domein samen

Uitval ontstaat door een combinatie van factoren. Voorkomen moet worden (preventie!) dat jongeren  permanent op achterstand staan. Het economisch tij is gunstig en biedt hen volop kansen om aan het werk te gaan.
ICS-Advies heeft hiervoor het concept : Investeer in Talent (c) ontwikkeld. Een integrale aanpak vanuit  4  bouwstenen: stages-/ leerwerk trajecten + onderwijs + eigen woonruimte + support.  Met deze aanpak investeren we in de Skills van jongeren op alle terreinen. Daarmee zijn ze duurzaam inzetbaar.  

Met het Ministerie BZK/ Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft ICS-Advies  Skills in de Stad (c) ontwikkeld.Skills in de Stad
RVB stelt leegstaand vastgoed beschikbaar en ICS-Advies levert het programma: Investeer in Talent waardoor op één locatie de 4 bouwstenen gerealiseerd worden. Zie: Flyer Skills in de Stad 11 2019 

Wat doet ICS-Advies?

Voor het RVB vervult ICS-Advies de rol van extern projectleider Skills in de Stad  met name op de verbinding van partners in het lokale, sociale- en economische domein;

  • werkt met pilotgemeenten (Leeuwarden en Maastricht) om Skills te realiseren:
  • looptijd van de pilot 5 – 10 jaar
  • organiseert samenwerking van publieke én private partijen.
  • ontwikkelt met partijen de  bouwstenen voor Skills op één fysieke locatie in publiek vastgoed.
  • werkt met Maatschappelijke Kosten Baten Analyse: Vastgoed gewikt en maatschappelijk gewogen ( Hagen / Köster)- publicatie: nov. 2019

ICS-Advies, architect in het sociaal- en economisch domein

Eerdere gerealiseerde concepten voor dit vraagstuk zijn: WerkHotel, Talent voor Zorg/Techniek, Talent voor Rotterdam, Talent voor Amsterdam.

Aanmoedigingsprijs Investeer in Talent MOVISIE /SZW
Investeer in Talent in de prijzen MOVISIE /SZW

Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie  en EU Best Practice

ICS-Advies ontvangt voor  Talent voor Zorg / Techniek van staatssecr. Klijnsma  (Movisie/ Min.  SZW /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.  Projecten:  o.a. Amsterdam/ Rotterdam  / Rijnmond/ Utrecht/ Amersfoort.
Is Best Practice in  EU onderzoek (Erasmus Universiteit) naar de aanpak gericht op Reducing Early School
zie ook: www.investeerintalent.nl onderdeel van ICS-Advies