Publicaties en meer

“Lang leve de Zorg of de Sorg”essay Frank Köster
Betaalbaarheid van de zorg met een Z of een S van Service? Voortaan geleverd via de “Support and Care winkel”. Zorg en Sorg meer scheiden. Opleidingen Zorg en Welzijn integreren met Retail. Consumentenwereld met een Sorg randje. De Service Society als basis voor een transformatie van het vastgoed. Wie doet er mee en ontwikkelt de lokale Service Society? Lees het essay.

“Investeer in Talent”
Uitval op school en werk voorkomen; meer gekwalificeerde jongeren op de arbeidsmarkt. Dat kan via de aanpak Investeer in Talent. Een samenwerking van en met private en publieke partners. Gedeelde belangen als basis voor een gezonde businesscase en MKBA. Dat rendeert. Zie www.investeerintalent.nl

“Werken aan economische participatie”
Publicatie Min van VWS / Movisie. Overzicht van best practices. Het door ICS-Advies ontwikkelde concept Talent voor Zorg / Techniek krijgt specifieke vermelding. “De combinatie van werk, onderwijs en wonen met coaching is uniek” volgens Min VWS en MOVISIE. Meer weten over dit concept, download het rapport of ga naar www.investeerintalent.nl.

“Surfers op de woningmarkt”essay Frank Köster voor Ministerie(VROM).
Jongeren en hun surfgedrag op de woningmarkt. Wat is de waarde van wonen en doet hen bewegen? Of niet. Wat moet de samenleving faciliteren ? Meer woonruimte of Hotel Mama koesteren. Alles draait voor jongeren om the right place to be. En to be connected. Belangstelling? Volg de surfers. Download het rapport.

“Perspectief op een Wooncarrièrre” door Frank Köster en Tineke Booi ORKA Advies.Spiegel Beeld
Zie de publicatie: Perspectief op een Wooncarrièrre.
De toekomst van het aanbodmodel en het perspectief op woningmarkt voor de consument. Faciliteren en minder bureaucratie. Dan kan de woonconsument bewegen op de woningmarkt. Geen zand en barrières. Alles draait om :

===> Toegang ===> Transactie ===> Perspectief ©

“Gewikt en Gewogen. Verkenning toekomst Branche Servicepunt Zorg en Welzijn” (Amersfoort)onderzoek door ICS-Advies.
Samenwerking van zorgaanbieders en vraagstuk van regionale arbeidsmarktontwikkeling en arbeidsmobiliteit. Hoe /waarom moeten partijen samenwerken ? De arbeidsmarkt is een grote vijver. Wie het meeste voert haalt de mooiste vissen binnen.

“Wonen en de woningmarkt voor Senioren”door Frank Köster.
Onderzoek voor VROM/VNG/Aedes naar (mis) match op de woningmarkt voor senioren en mensen met een functiebeperking. Een sociale hond kan belangrijker zijn dan een woning zonder treden of gebouwd in een groene buurt ! Geen marktindeling met 55 + woningen voor senioren. Dat is 75+. En hoe goed kent u de senioren eigenlijk? Download de publicatie Eindrapport onderzoek woningmarkt voor senioren.