Publicaties en meer

“Lang leve de Zorg of de Sorg”essay Frank Köster
Betaalbaarheid en zorg met een Z of  S van Service? Voortaan geleverd via de “Support and Care winkel”. Zorg en Sorg scheiden. Opleidingen Zorg en Welzijn integreren met Retail. De Service Society als basis voor een transformatie van het vastgoed. Wie doet er mee ? Lees het essay.

“Investeer in Talent”
Uitval op school en werk voorkomen; meer gekwalificeerde jongeren op de arbeidsmarkt. Dat kan via de aanpak Investeer in Talent. Een samenwerking van private en publieke partners. Gedeelde belangen; een gezonde businesscase en MKBA. Dat rendeert. Zie www.investeerintalent.nl

“Werken aan economische participatie”
Publicatie Min VWS / Movisie. Het door ICS-Advies ontwikkelde concept Talent voor Zorg / Techniek krijgt specifieke vermelding: “De combinatie van werk, onderwijs en wonen met coaching is uniek” . Meer weten  download het rapport of ga naar www.investeerintalent.nl.

“Surfers op de woningmarkt”essay Frank Köster voor Min.(VROM).
Jongeren en hun surfgedrag op de woningmarkt. Wat doet hen bewegen? Of niet. Wat moet de samenleving faciliteren ? Meer woonruimte of Hotel Mama koesteren. Alles draait om the right place to be. En to be connected. Belangstelling? Volg de surfers. Download het rapport.

“Perspectief op een Wooncarrièrre” door Frank Köster en Tineke Booi ORKA Advies.Spiegel Beeld
Zie Perspectief op een Wooncarrièrre.
De toekomst van het aanbodmodel en het perspectief op de woningmarkt. Faciliteren en minder bureaucratie. Dan kan de woonconsument bewegen op de woningmarkt. Alles draait om :

===> Toegang ===> Transactie ===> Perspectief ©

“Gewikt en Gewogen. Verkenning toekomst Branche Servicepunt Zorg en Welzijn” (Amersfoort)onderzoek door ICS-Advies.
Samenwerking van zorgaanbieders en vraagstuk van regionale arbeidsmarktontwikkeling en arbeidsmobiliteit. De arbeidsmarkt is een grote vijver. Wie het meeste voert haalt de mooiste vissen binnen.

“Wonen en de woningmarkt voor Senioren”door Frank Köster.
Onderzoek voor VROM/VNG/Aedes naar (mis) match op de woningmarkt voor senioren en mensen met een functiebeperking. Een sociale hond kan belangrijker zijn dan een woning zonder treden of gebouwd in een groene buurt ! Geen markt met 55 + woningen. En hoe goed kent u de senioren eigenlijk? Download de publicatie