Projecten

Skills in de Stad 
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn uit balans. Meedoen of zonder voldoende Skills aan de zijlijn. Dat doet maatschappelijk- en economisch pijn. Zeker voor de groep jongeren die nog een toekomst voor zich heeft.  We moeten op een andere manier in hen investeren. Dat rendeert.  Lees meer

Schooluitval en Jeugdwerkloosheid
Investeren in preventie voorkomt uitval. Dat rendeert. Private en publieke partijen zijn collectief belanghebbend.  Met Investeer in Talent helpen we jong talent Lees meer  Subproject :Talent voor Rotterdam Lees meer

Woningmarkt en Innovatie
Woningmarktbewegingen en klanten. Het draait om Toegang & Transactie & Perspectief © op die markt en nieuwe woonconcepten. De kunst van het innoveren en creatief beheren. Lees meer

Internationale vraagstukken en kennisuitwisseling
Lees meer

Inspirerende projecten
Lees meer