Projecten

Skills in de Stad investeert in jongeren 
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn uit balans. Het is meedoen of door te weinig Skills geen kans op de arbeidsmarkt.  Dat doet maatschappelijk- en economisch pijn. Ca. 300.000 jongeren staan op achterstand. Skills investeert op een andere  manier in deze jongeren met de combi:  werken+leren+woonruimte + support. Dat rendeert.  Lees meer

Schooluitval en Jeugdwerkloosheid
Investeren in preventie voorkomt uitval. Dat rendeert. Private en publieke partijen zijn collectief belanghebbend.  Met Investeer in Talent helpen we jong talent Lees meer  Subproject :Talent voor Rotterdam Lees meer

Woningmarkt en Innovatie
Woningmarktbewegingen en klanten. Het draait om Toegang & Transactie & Perspectief © op die markt en nieuwe woonconcepten. De kunst van het innoveren en creatief beheren. Lees meer

Internationale vraagstukken en kennisuitwisseling
Lees meer

Inspirerende projecten
Lees meer