Opdrachtgevers

Belangrijke Opdrachtgevers / Projecten en Partners:


Opdrachtgevers Werkzaamheden
Rijksvastgoedbedrijf en Atelier Rijksbouwmeester Projectleider Skills in de Stad / herbestemming Rijksvastgoed /sociaal domein / Maastricht / Leeuwarden
HVO-Querido/Streetcornerwork/ ROC TOP/ Spirit / Geja Werkprojecten Projectleider Talent voor Amsterdam
Gemeente Den Haag Bestuursdienst
Ministerie van O C en W
stedelijke ontwikkeling / financiën /cultuur
adviseur/ EU programma sociale econ. investeringen
Ministerie van BZK / WWI-VROM / SZW UK / Nl conference Urban Renewal
onderzoek Senioren op de woningmarkt
Rijksvastgoed financieel en maatschappelijk rendement
Gemeente Delft  / DMO toekomstscenario’s sector wonen
Gemeente Amsterdam / ROC /HVO Querido projectmanagement WerkHotel / Bos en Lommer
Gemeente Leiden projectmanagement Stichting WerkHotel
Gemeente Amersfoort toekomst De Observant /informatiecentrum
Rotterdam Rijnmond bestuurder Stichting Talent voor Rijnmond  www.talentvoorrotterdam.nl
Rijswijk locatie Plaspoelpolder toekomst voor bedrijven/onderwijs/ wonen
HVO Querido / Sprit Amsterdam Investeringen en RendementScope
SEV Rotterdam woningmarktinnovatie /  congressen
VolkerWessels visie aanbesteding en Social return on Investment
IJmuiden Projectleider realisatie Multifunctionele Accommodatie De Binnenhaven
Woonkeus Stedendriehoek klantgericht en vraaggericht werken
Portaal Utrecht Jongerenwoningmarkt & arbeidsmarkt
De Sleutels debatleiding bewoners sloop /nieuwbouw
DUWO visieontwikkeling studentenhuisvesting
Maassluis fusieproces / communicatiestrategie
Utrecht Zorg en Branche Servicepunt Amersfoort verkenning samenwerking Zorgaanbieders en Arbeidsmarkt
SLS Wonen vastgoedstrategie Elisabeth Ziekenhuis en Meelfabriek
Vivare Arnhem advisering productontwikkeling & dienstverlening
Woonbron in company training MT / consumentenmarketing
Wonen Limburg in company training: De Rode Loper: ken uw klanten
Leusden bestuur en RvC: toekomstvisie organisatie
Viveste verkenning strategische samenwerking Zorgpartners

Client Work
The Hague Academy for Local Governance
  • chairman:  Talent for Governance
  • chairman:  Strasbourg / EU:  Development of leadership at the local level
International Federation of Housing Parties –  IFHP Housing and Urban Settlements
consultant working parties:  Boekarest / Dublin / Riga
Habitat Platform chairman Annual Congress
LaiKa-Explorations: knowledge exchange projects UK / Nl conference Urban Renewal
Liverpool /Birmingham/ Coventry/London/Amsterdam / Rotterdam / Delft International expert meetings for professionals in housing/ public-private sector
United Kingdom:  Consultant & Projectmanagement:
  • Housing policy / Choice Based Lettings / Housing and Consumer Marketing
  • Urban Renewal and planning / local Governance and partnerships.
Associate  of the Chartered Institute of Housing UK / Scotland.
senior consultant  / projectmanagement
The Montfort University
Harborough District Council
City of Bolton
City of Market Harborough
London & Quadrant Group
The Bromford Group
Home Connections London
Northern Ireland Housing Federation Northern Ireland Housing Executive
London Department of Communities and Local Government