Onze aanpak

Frank Köster ICS-Advies:
 • verzin een list!
 • maatschappelijk ondernemer / innovator / architect in sociaal en  economisch domein voor:
  woningmarkt – arbeidsmarkt-/ bedrijfsleven – onderwijs – zorg
 • vertaalt maatschappelijke en economische vraagstukken naar haalbare oplossingen. 
 • verbindt wat onbekend is en zoekt de gedeelde belangen.
 • werkt vanuit inspiratie, innovatie, creativiteit en duurzaamheid.
 • resultaatgericht. Van start tot voorbij de finish.

Terreinen: arbeidsmarkt / onderwijs / sociale -en economische participatie / jeugdwerkloosheid / woningmarkt / consumenten / publiek vastgoed / waardecreatie /  Social Return/ zorg- en woonconcepten / Service Society.   

Opdrachtgevers: publieke en private partijen / samenwerkingsverbanden lokaal- regionaal – internationaal.

Expertise: management- en bestuursfuncties bij woningcorporaties, gemeenten, Rijk, bedrijfsleven en Zorginstellingen. Visie- en conceptontwikkeling. Innovatie van producten- en diensten. Realisatie strategische samenwerkingsverbanden. Observeren en creëren.

Voor en met u aan de slag:  P6260171
 • consultant /  innovator / project – en procesmanager 
 • inspirator &. verbinder & doorzetter
 • op strategisch-/ bestuurlijk en operationeel niveau
 • gespreksleider –  workshops – managementtrainingen
 • met een breed netwerk