Onze aanpak

Frank Köster ICS-Advies:
 • werkt als Maatschappelijk Ondernemer voor opdrachtgevers in diverse sectoren:
  woningmarkt – arbeidsmarkt-/ bedrijfsleven – onderwijs – zorg
 • vertaalt maatschappelijke en economische vraagstukken naar kansen én oplossingen
 • verkent het onbekende en verbindt samenwerkingsvormen en netwerken
 • werkt langs inspiratie, innovatie, creativiteit en duurzaamheid
 • resultaatgericht en hands on. Van start tot voorbij de finish
 • investeert in duurzame samenwerking

Actief op de terreinen: arbeidsmarkt en onderwijs / sociale en economische participatie / jeugdwerkloosheid / Social Return / woningmarkt en consumenten / vastgoed / waardecreatie / innovatie zorg- en woonconcepten / inrichting Service Society. En de gebieden daar tussen.

Opdrachtgevers: publieke en private partijen (Nederland / UK) en samenwerkingsverbanden / joint ventures. Lokaal / regionaal /internationaal.

Expertise: management- en bestuursfuncties bij woningcorporaties, gemeenten, Rijk, bedrijfsleven en Zorginstellingen. Visie- en conceptontwikkeling. Innovatie van producten- en services. Architect in het Sociale Domein.  Realisatie strategische samenwerkingsverbanden. Observeren; goed gesprek en van ambitie naar daden !

Voor u aan de slag:  P6260171
 • consultant / conceptontwikkelaar / innovator / project – / procesmanager / interim management
 • inspirator … verbinder .. doorzetter
 • op strategisch-/ bestuurlijk en operationeel niveau
 • gespreksleider –  workshops – managementtrainingen
 • met partners; breed netwerk.