05 dec 2019

“Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen” een maatschappelijke kosten baten analyse van Skills in de Stad.

0 Reacties
Ondertekening IO Skills is de stad met Staatssecretaris
Staatssecr. Knops ontvangt eerste exemplaar van Frank Köster
foto: Jurgen Huiskens

Met de MKBA Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen kwantificeren we de kosten en baten van de Skills in de Stad aanpak. We beantwoorden de vraag: wat zijn kosten en baten van deze aanpak en bij welke partijen (publiek / privaat) slaan ze neer?
Dat levert verrassende inzichten op met onverwachte baathebbers. Het eerste exemplaar van dit rapport is aangeboden aan Staatssecr. Knops / BZK / Rijksvastgoedbedrijf .

Bij beleidsbeslissingen over initiatieven en projecten in het sociale domein ligt steeds vaker de vraag op tafel waar de kosten en baten neerslaan bij uitvoering van het project. Dat speelt bij gemeenten en Rijk, maar ook bij non-profit organisaties en private partijen die hierin participeren.

Het ontwikkelde Skills instrument is een innovatieve en integrale aanpak en realiseert werken+leren+wonen+support op één locatie. Daarvoor wordt het fysieke domein (inzet leegstaand publiek vastgoed) én de opgaaf in het sociale domein gecombineerd. De Skills methodiek voorkomt (preventie) uitval en biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame route naar werk.
Deze MKBA is een afwegingsinstrument bij besluitvorming over sociaal-/ economische vraagstukken en ondersteunt de lokale pilots Skills in de Stad. Het rekenmodel is zeer geschikt om ook voor andere vraagstukken ingezet te worden. Data is altijd essentieel .

Wilt u meer informatie over deze MKBA en toepassingsmogelijkheden in uw organisatie of project? Of heeft u suggesties? neem dan contact met ons op:
Frank Köster ICS-Advies –

[begin]