18 dec 2018

Inzet Rijksvastgoed om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

0 Reacties

 Leeuwarden en Maastricht starten een pilot in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur)


Onder de titel Skills in de Stad worden pilots met leegstaand rijksvastgoed en waar mogelijk met vastgoed van gemeenten voorbereid.  Doel is om jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt  en onvoldoende Skills een perspectief op duurzaam werk te bieden. De gebouwen worden getransformeerd. Onder één dak  wordt jongeren: werken, leren, wonen en support aangeboden. Een integrale aanpak met 4 bouwstenen. Dit concept is door ICS-Advies ontwikkeld onder de naam: Investeer in Talent (c).  Voor  jongeren een inspirerende Warming Up omgeving als start van een Leven Lang Ontwikkelen. De pilots worden voorbereid door Frank Köster, externe projectleider voor het Rijksvastgoedbedrijf samen met de lokale partners in het Sociaal Domein.
   “Leegstaande overheidspanden benutten als motor voor maatschappelijke ontwikkeling”.

Meer info zie Nieuwe aanpak voor leegstaande overheidspanden – Binnenlands Bestuur

[begin]