Matching Arbeidsmarkt – Samenleving

matchingvraagstuk:
Veel mensen staan in Nederland  / Europa aan de zijlijn: werkloos. Een forse maatschappelijke en economische schade.  En aan de andere kant veel vacatures die lastig te vervullen zijn. Een markt uit  balans.

werk schept werk. 
Inzet is uitval voorkomen en  mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag. Via Social Return verplichting; de Participatiewet. Maar ook door innovatieve constructies om werk te creëren. Dat rendeert.

wat we doen:
ICS-Advies adviseert organisaties en verbindt partijen:

  • uitval uit school / werk voorkomen, instroom naar duurzaam werk realiseren
  • door combi van  leer-werktrajecten, onderwijs, wonen, coaching
    ≥    operationeel:  opzetten samenwerkingsverband publieke en private partners
    ≥    beheersing risico’s:   intake – Warming Up – Plaatsing -Coaching
  • ≥    sturing op kwaliteit:  zinvol werk en continuïteit in werkaanbod
    ≥    ontzorgt werkgevers:  SR projectmanagement / SROI Makelaar

ICS-Advies:
Expertise op strategisch- en operationeel niveau.
Werkt met partners gespecialiseerd in werving /selectie / coaching  / detachering / payroll.

Aanmoedigingsprijs MOVISIEInnovatieprijs Sociale en Economische Participatie  
ICS-Advies ontvangt voor ontwikkelde concept  Talent voor Zorg / Techniek van staatssecr. Klijnsma  (Movisie/ Min van  SZWR /SER) de Innovatieprijs Sociale en Economische Participatie.  Projecten:  o.a. Amsterdam/ Rotterdam  / Rijnmond Utrecht/ Amersfoort. Is Best Practice EU onderzoek naar aanpak Reducing Early School Leaving

zie ook: www.investeerintalent.nl   onderdeel van ICS-Advies

zie:   Social Return Werkt – factsheet  en http://www.talentvooramsterdam.nl