“Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen” een maatschappelijke kosten baten analyse van Skills in de Stad.

Met de MKBA Vastgoed gewikt, maatschappelijk gewogen kwantificeren we de kosten en baten van de Skills in de Stad aanpak. We beantwoorden de vraag: wat zijn kosten en baten van deze aanpak en bij welke partijen (publiek / privaat) slaan ze neer? Dat levert verrassende inzichten op met onverwachte baathebbers. Het eerste exemplaar van dit.. lees meer →

Maastricht en Leeuwarden tekenen Skills overeenkomst met het Rijk.

Recentelijk is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ verder te onderzoeken. Een belangrijk stap. Door de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in de pilotgemeenten. Het Skills programma én de inzet van rijksvastgoed maakt.. lees meer →

Skills in Maastricht komt uit de startblokken

Skills in de Stad krijgt contouren. In de pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden werken het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeenten en lokale partijen intensief samen om de Skills bouwstenen bij elkaar te brengen. Skills is een pilot en een andere, innovatieve manier van samenwerken. Door de inzet van publiek vastgoed, een voormalige Kazerne (KMAR), en het onder één.. lees meer →

Inzet Rijksvastgoed om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

 Leeuwarden en Maastricht starten een pilot in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur) Onder de titel Skills in de Stad worden pilots met leegstaand rijksvastgoed en waar mogelijk met vastgoed van gemeenten voorbereid.  Doel is om jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt  en.. lees meer →

Start pilots met overheidsvastgoed voor maatschappelijke doelen

Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er een pilot mee, in nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur, Dec. 2018) Onder de naam Skills in de Stad worden pilots met rijksvastgoed en waar mogelijk met vastgoed van gemeenten voorbereid.  Doel.. lees meer →

Start pilots met overheidspanden voor maatschappelijke ontwikkeling

Leegstaande overheidspanden benutten als motor van maatschappelijke ontwikkeling. Leeuwarden en Maastricht doen er dit najaar een pilot mee, in nauwe samenwerking met het rijksvastgoedbedrijf (RVB). Staatssecretaris Knops (BZK) hoopt dat meer gemeenten zich melden. (Binnenlands Bestuur,  Dec. 2018) Onder de naam Skills in de Stad worden pilots met rijksvastgoed en waar mogelijk met vastgoed van gemeenten.. lees meer →

Publiek vastgoed als motor voor Skills in de Stad.

Publiek Vastgoed inzetten om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.  Dat is het doel van Skills in de Stad. Op de PROVADA vastgoedbeurs presenteerde Staatssecretaris Knops dit plan. Een concept en aanpak die het financieel en maatschappelijk rendement van rijksvastgoed zichtbaar moet maken.  Vraagstukken zoals schooluitval, jeugdwerkloosheid en afstand tot de arbeidsmarkt komen in veel steden voor. Zo’n 140.000 jongeren.. lees meer →

Verbinden en Investeren op Tilburgs Onderwijs festival (TOF)

Gelijke Kansen in het onderwijs. Het thema van het Tilburgs Onderwijs Festival  (TOF), dat op 29 nov. gehouden wordt. Een initiatief  van de gemeente Tilburg ( www.ontwikkelacademie.nu). Alle jongeren kansen bieden vraagt een inzet van veel partijen.Ook buiten het onderwijs. Feitelijk hebben we te maken met een collectieve verantwoordelijkheid van publieke en private partijen. Verantwoording is.. lees meer →

Workshop Investeer in Talent kennisdag Ingrado & RMC

“Investeer in Talent levert Rendement”                                                                         Dat is het thema van de workshop tijdens de landelijke Kennis & RMC-dag die INGRADO.. lees meer →