Innovatie in het sociale en fysieke domein

arbeid wonen scholing support7

De samenleving is opgeschrikt. Onzekerheid op de arbeidsmarkt; schooluitval en werkeloosheid.Tekort aan woonruimte. Onvoldoende capaciteit in de zorg. Sociale- en economische vraagstukken verstrengeld in elkaar. En hoe kan iedereen meedoen in de nieuwe Economie voor Maatschappelijke Vooruitgang?  Ongekende verbindingen zijn nodig tussen:   Arbeidsmarkt <>Onderwijs <> Wonen <> Zorg  


P4300005 150x150Mijn bedrijf ICS-Advies pakt deze vraagstukken in de publieke en private sector aan. Het begint bij: verzin een list!  Met partijen creëer ik ruimte voor innovatieve oplossingen. Afstanden worden overbrugd. Hét fundament voor duurzame vooruitgang voor mensen en organisaties.Geen korte termijn gewin.