Innovatie in het sociale en fysieke domein

arbeid wonen scholing support7

De samenleving is opgeschrikt en verstoord. Onzekerheid op de arbeidsmarkt. Toename van schooluitval en werkloosheid. Tekort aan woonruimte. Onvoldoende capaciteit in de zorg. En wel afstand houden!  Sociale- en economische vraagstukken lopen dwars door elkaar. Hoe doet iedereen mee in de nieuwe Economie voor Maatschappelijke Vooruitgang?  Schotten moeten weg. Ongekende verbindingen zijn nodig tussen:   Arbeidsmarkt <>Onderwijs <> Wonen <> Zorg  


P4300005 150x150Mijn bedrijf ICS-Advies pakt vraagstukken in de publieke en private sector in samenhang aan. Het begint bij: verzin een list!  Dan creëer ik ruimte voor innovatieve oplossingen én wordt afstand overbrugd. Hét fundament voor duurzame vooruitgang voor mensen en organisaties.Geen korte termijn gewin.